IMPLANT ĐĂNG LƯU

< 877 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, TP. Thủ Đức >

Chuyên mục: Nhổ răng

Nhổ răng là giải pháp cuối cùng được bác sĩ thực hiện sau khi đã áp dụng các phương pháp điều trị và bảo tồn răng thật trước đó nhưng không có hiệu quả.