IMPLANT ĐĂNG LƯU

< 877 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, TP. Thủ Đức >

Chuyên mục: Tiêu chí Implant

Tiêu chí Implant đầu tiên đó là tình trạng xương hàm vẫn còn tốt, tiếp đến là kỹ thuật trồng Implant của bác sĩ phải cao, kinh nghiệm nhiều năm thì mới đảm bảo an toàn.