IMPLANT ĐĂNG LƯU

< 877 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, TP. Thủ Đức >

Chuyên mục: Dịch vụ răng sứ

Dịch vụ răng sứ là phục hình răng giả trên nền răng thật hoặc phục hình răng giả thay thế răng đã mất. Những phương pháp này đều khôi phục thẩm mỹ của răng tốt.