IMPLANT ĐĂNG LƯU

< 877 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, TP. Thủ Đức >

Chuyên mục: Điều trị Implant

Điều trị bệnh lý trước và giải quyết biến chứng sau khi cắm trụ Implant luôn được nha khoa Đăng Lưu đặt lên hàng đầu. Đảm bảo răng hoàn chỉnh được tích hợp tốt và lâu dài trên cung hàm.