IMPLANT ĐĂNG LƯU

< 877 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, TP. Thủ Đức >

Chuyên mục: Hạ tầng Implant Đăng Lưu

Hạ tầng Implant Đăng Lưu là hệ thống máy móc, trang thiết bị hỗ trợ cho quá trình cấy ghép răng. Hạ tầng càng hiện đại, cấy ghép Implant càng thành công và an toàn.