IMPLANT ĐĂNG LƯU

< 877 Kha Vạn Cân, P.Linh Tây, TP. Thủ Đức >

Chuyên mục: Kỹ thuật Implant

Kỹ thuật Implant bao gồm kỹ thuật cắm trụ Implant, phân tích tình trạng xương hàm, thiết kế mão răng sứ,…được thực hiện bởi bác sĩ và chuyên viên có kinh nghiệm.